توجه توجه

دوست جونام سفارشات تا اخر دی ماه تکمیل شده سفارشات جدید از بهمن به بعد گرفته میشود لطفا اسرار نکنید دوستان گلم 

شو لباس بافت بچه

بر ای دوستان تهرانی زمان شو لباس بافت  بچه سوم ابان  ساعت سه

تا پنج بعد ازظهر مکان  روبروی  متروی سبلان  برای گرفتن ادرس دقیق

لطفا تماس بگیرید

09109561626 عطایی